Direct contact via Whatsapp

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Jaap Blauwendraat Pianoservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jaap Blauwendraat Pianoservice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jaap Blauwendraat Pianoservice verstrekt. Jaap Blauwendraat Pianoservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM JAAP BLAUWENDRAAT PIANOSERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT
Jaap Blauwendraat Pianoservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Jaap Blauwendraat Pianoservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JAAP BLAUWENDRAAT PIANOSERVICE GEGEVENS BEWAART
Jaap Blauwendraat Pianoservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Jaap Blauwendraat Pianoservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Jaap Blauwendraat Pianoservice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jaap Blauwendraat Pianoservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Jaap Blauwendraat Pianoservice maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jaap Blauwendraat Pianoservice bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jaap Blauwendraat Pianoservice te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Jaap Blauwendraat Pianoservice heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pianoservice.nl. Jaap Blauwendraat Pianoservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Jaap Blauwendraat Pianoservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jaap Blauwendraat Pianoservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jaap Blauwendraat Pianoservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jaap Blauwendraat Pianoservice op via info@pianoservice.nl.

Jaap Blauwendraat Pianoservice is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Sportlaan 37
3971 NA Driebergen
Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
30101301

Telefoon:
+31 (0)6 212 68 871

E-mailadres:
info@pianoservice.nl